WE ARE HERE

TO HELP YOUR MIND

WE ARE HERE

TO HELP YOUR SPIRIT

       

Начало

 

Центърът за изследване и развитие "Биоинтех" е основан в съгласие със стратегията на Европейския съюз за разрастване на ролята на изследователските и развойни дейности, както и превръщането на научното познание в образователни и технологични иновации. Той подпомага научните изследвания и развитието в областта на здравеопазването, биоземеделието, информационните и комуникационните технологии посредством взаимодействие между различни експерти от български и европейски университети, изследователски организации, индустриални и социални институции.